Ingyenes elektronikus könyvtár

A törékeny abszolútum - Slavoj Zizek

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2011
FÁJL MÉRET: 11,43
ISBN: 9789632794235
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Slavoj Zizek

Az összes Slavoj Zizek könyv, amelyet olvastat és letöltött tőlünk

Leírás:

A törékeny abszolútum leírása A tö­ré­keny ab­szo­lú­tum szin­te min­den olyan témát érint, ami­nek Žižek ön­ál­ló kö­te­tet is szen­telt: a poszt­mo­dern ka­pi­ta­liz­mus mű­kö­dés­lo­gi­ká­ja, a to­ta­li­tá­ri­us rend­sze­rek bor­zon­ga­tó esz­té­ti­ku­ma, a klasszi­kus német fi­lo­zó­fia örök­sé­ge, a lac­ani­á­nus pszi­cho­ló­gia kul­tú­ra­el­mé­le­ti kér­dé­sei, to­váb­bá a pénz és a ha­ta­lom és rek­lám de- és re­ter­ri­to­ri­a­li­zá­ci­ós fo­lya­ma­tai a glo­bá­lis vi­lág­ban, a sze­ku­la­ri­zá­ció és az új­val­lá­si fe­no­mé­nek. Kiss Lajos And­rás

...] Slavoj ®i¾ek. 2190 Ft. Kosárba. A maffia gyermekei [eKönyv: epub, mobi] Borsa Brown ... Zűr a Paradicsomban ... . 25%. 690 Ft . 517 Ft. 25% . Kosárba. Nem kötelező - Kortársak és kimaradók - magyar próza [eKönyv: epub, mobi] Király Levente (szerk.) 1999 Ft. Academia.edu is a platform for academics to share research papers. A fontos filozófiai munkák közül egyedül a Törékeny abszolútum (Typotex, Budapest, 2011) fordításának örülhetünk. A kettős zsarolás ellen (Oriold és Társai, Budapest, 2018) aktuális és provokatí ... Slavoj Zizek: A törékeny abszolútum | Pepita.hu ... . A kettős zsarolás ellen (Oriold és Társai, Budapest, 2018) aktuális és provokatív könyv, de lennének ennél a publicisztikagyűjteménynél jócskán fontosabb fordítanivalók is. A törékeny abszolútum szinte minden olyan témát érint, aminek i ek önálló kötetet is szentelt: a posztmodern kapitalizmus működéslogikája, a totalitárius rendszerek borzongató esztétikuma, a klasszikus német filozófia öröksége, a lacaniánus pszichológia Míg a „Zűr a Paradicsomban" egy sokkal gyakorlatiasabb kapitalizmuskritika, addig a „A törékeny abszolútum" egy jóval filozofikusabb-történetibb áttekintését adja a modernitás kialakulásának a kereszténység és annak kritikája szemszögéből. Van némi átfedés a két mű között, de a mostani fordítás pusztán ... Slavoj Žižek - A törékeny abszolútum A tö­ré­keny ab­szo­lú­tum szin­te min­den olyan témát érint, ami­nek Žižek ön­ál­ló kö­te­tet is szen­telt: a poszt­mo­dern ka­pi­ta­liz­mus mű­kö­dés­lo­gi­ká­ja, a to­ta­li­tá­ri­us rend­sze­rek bor­zon­ga­tó esz­té­ti­ku­ma, a klasszi­kus ... E rövid válogatás ízelítőt ad a Typotex Kiadó könyveiből, melyek az emberi természet és viselkedés legalapvetőbb vonásait mutatják be. Az interaktív változat letölthető ......