Ingyenes elektronikus könyvtár

A szociologizáló hagyomány - Demeter Tamás

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI
KIADÁSI DÁTUM: 2011
FÁJL MÉRET: 7,32
ISBN: 9786155164026
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Demeter Tamás

Itt található a A szociologizáló hagyomány könyv pdf formátumú könyve

Leírás:

A szociologizáló hagyomány leírása E kötet egy filozófiatörténet-írási program megfogalmazására vállalkozik. Fő tézise, hogy elbeszéljen egy olyan történetet, amelyben a magyar filozófia elmúlt száz éve koherensnek és nyitottnak ábrázolható. Az úgynevezett szociologizáló hagyomány ugyanis egymással vitatkozó gondolkodási irányokat is képes együtt tárgyalni. A kötet végső soron azt állítja, hogy a magyar filozófia eredeti, maradandó és valódi hatást kifejtő teljesítményei jellemzően ennek a szemléletmódnak a jegyeit viselik magukon.

..."hagyomány" szemantikai környezete a társadalmi id ... A zeneesztétika közös nevezőre hozta a filozófiai iskolák ... ... ... A szociologizáló ismeretelmélet gyökereihez. A logikai pozitivizmus korai történetével, a Bécsi Kör belső tagozódásával kapcsolatban újabban a szokásostól ugyancsak elütő álláspontok fogalmazódnak meg. A kötet a 20. századi magyar zeneesztétika egy lehetséges narratíváját kínálja: megmutatja, hogy a zeneesztétika mint cseppben a tenger illusztrálja a magyar filozófiatörténetben domináns szociologizáló hagyomány alakulását. A szociologizáló hagyomány: A magyar filozófia f ... A szociologizáló hagyomány - A magyar ... - Századvég ... . A szociologizáló hagyomány: A magyar filozófia főárama a XX. században, Budapest: Századvég, 2011. Mérei Ferenc korai szociálpszichológiája és a durkheimi hagyomány Magyarországon, 1935-1945. 17:40-18:20 - Demeter Tamás: A szociologizáló hagyomány abúzusai. A rendezvény időpontja: 2015. december 15. A rendezvény helyszíne: 1014 Budapest, Országház u. 30. A szociologizáló hagyomány gyökerei tekintetében a kötet adós marad a 19. század végének magyar filozófiai életében oly domináns pozitivizmus szerepének értékelésé-vel, és ezen belül - mint Pléh Csaba (2011) rámutat - nem érinti olyan, a fiatal Lukács Ez elválaszthatatlan attól a hagyomány-értelmezési követelménytől, amely elutasítja a történelmi, a szociologizáló és az utóbbi hatvan évben divatossá lett pszichologisztikus tradíció- és doktrína-megfejtést, főként a mitologikus doktrínák Freud-, Jung- és Fromm-féle - és kizárólag ezekre alapozott - megfejtő ... A szociologizáló hagyomány képviselői ezért az említett egyszeri és véletlenszerű körülményekből próbálták levezetni a műalkotásokat. Többen közülük, például a fiatal Lukács György a világnézet és a stílus fogalmaiban ragadta meg a jelenségek sokféleségének mélyebb egységet adó szellemet. A kötet a 20. századi magyar zeneesztétika egy lehetséges narratíváját kínálja: megmutatja, hogy e zeneesztétika fejlődése miként illusztrálja a magyar filozófiatörténetben domináns szociologizáló hagyomány alakulását. E történetet a szerző a 20. században egymásra... A szociologizáló hagyomány tehát nem a magyar szociológiai/társada- lomtudományos élet hatására, hanem inkább annak ellenére alakult ki, értve ezen azt, hogy társadalmi, gondolkodásmód-beli, eszmetörténeti problémákra adott ilozóiai vá- Szociologizáló hagyományok a zeneesztétikában. című konferenciájára. Program: Szeptember 25. 15:00 - 15:30 - Frank Tibor: Az európai zenei szalon mint politika. ... 17:10 - 17:50 - Windhager Ákos: A megszakított hagyomány szerepe az értelmezésben ... A szociologizáló hagyomány című könyvem - melyről megtisztelő módon e folyóiratban jelent meg az egyik első recenzió (Zuh 2012) - arra tett kisérletet, hogy egy olyan narratíva kereteit fogalmazza meg, amelyben a 20. századi magyar filozófia története koherensen elbeszélhető, Tartalom: A kötet a 20. századi magyar zeneesztétika egy lehetséges narratíváját kínálja: megmutatja, hogy e zeneesztétika fejlődése miként illusztrálja a magyar filozófiatörténetben domináns szociologizáló hagyomány alakulását. E történetet a szerző a 20. században egymásra torlódó szociologizáló filozófiai módszertanok vezérfonalára fűzve beszéli el, s ... Az előadásban A szociologizáló hagyomány c. könyvem lassan készülő átdolgozásának vázlatát fogom bemutatni és szeretném megvitatni. Az átdolgozás ama tézis köré szerveződik, hogy a hagyomány felfűzhető egy a pozitivizmustól a posztmarxizmusig terjedő módszertani ívre, s ennek segítségével rekonstruálhatók a ... Demeter Tamás: A szociologizáló hagyomány: A magyar filozófia főárama a XX. században, Századvég Kiadó dokumentum típusa: Könyv/Szakkönyv független idéző közlemények száma: 55 nyelv: magyar: 2010 13 Demeter Tamás: A szociologizáló hagyomány körvonalai. 20 Tóth J. Zoltán: Jog az öngyilkossághoz. 24 Maurer Fruzsina: Egy magyar sci-fi sikere az USA-ban. 26 Orosz István: A nőies jelző egyáltalán nem zavar. 29 Schlett István: Harag és elfogultság nélkül....